Quy trình bài thi

Bắt đầu bài thiDừng xe và khởi hành ngang dốcLái xe qua vệt bánh xeĐường vuông gócĐường vòng quanh coGhép xe dọc vào nơi đỗGhép xe ngang vào nơi đỗ