Chi phí

HỌC PHÍ HỌC B1-B2: (B1 học số tự động)

- Miễn hồ sơ và tài liệu học tập
- Học trong giờ (Ban ngày): 7.180.000 đ
- Học ngoài giờ (buổi tối): 7.680.000 đ.
- Ra xe học 4 HV/xe
(Học lý thuyết có thể tự học ở nhà)

HỌC PHÍ HỌC YÊU CẦU B1-B2:

- Miễn hồ sơ và tài liệu học tập
- Học 1 người/xe: 11.180.000 đ.
- Học 2 người/xe: 10.180.000 đ.
- Học 3 người/xe: 9.180.000 đ

• GIỜ HỌC CHỦ ĐỘNG THEO HV và GV SẮP XẾP.
• LÝ THUYẾT CÓ THỂ Ở NHÀ TỰ HỌC HOẶC HỌC THEO LỚP.

HỌC PHÍ HẠNG C: - 10.680.000 đ
• TẤT CẢ CÁC HỌC VIÊN KHI ĐĂNG KÝ HỌC ĐƯỢC MIỄN PHÍ HỒ SƠ VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP.
• HỌC PHÍ ĐƯỢC NỘP NHIỀU LẦN (lần đầu 4.000.000).

Để được tư vấn liên hệ: 
Thầy Định 0914.084.248.