Thông tin tuyển sinh

Khai giảng ngày 1 và 15 hàng tháng cho các khóa học B1 - B2 - Hạng C
Gồm các lớp trong giờ và ngoài giờ 
Điện thoại liên hệ: Thầy Định - 0914.08.42.48

Học lý thuyết : anh, chị học tại 21 Núi Thành với 5 môn lý thuyết như trên.
Học thực hành : số lượng 4 học viên / 1 xe. Anh, chị học viên học tại Sân tập 77 Lê Văn Hiến Đà Nẵng ( Sân bay nước mặn) .
Kiểm tra chất lượng và Thi Tốt nghiệp : anh, chị học viên thi tại Sân tập 77 Lê Văn Hiến,  tuyến đường Sơn Trà – Điện Ngọc,Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn – Lê Văn Hiến TP Đà Nẵng.
 
Theo thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2012, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 :
1. Sát hạch lái xe ô tô theo bộ đề Luật GTĐB 450 câu hỏi.
2. Thi tiến lùi chữ chi trong kì thi Tốt nghiệp.
3. Công nhận kết quả :

- Thời gian thực hiện các bài sát hạch:
+ Hạng B, D: 18 phút;
+ Hang C, E: 20 phút.
- Thang điểm: 100 điểm;
- Điểm đạt : từ 80 điểm trở lên.